THE COLD PRESSED TRUTH

Smoothies của chúng tôi đầy đủ dưỡng chất và có thể dùng bổ sung thêm hoặc thay thế bữa ăn.

Vâng, một vài loại smoothies của chúng tôi được thiết kế thay thế bữa ăn. Nhiều loại Superfood Smoothies như là Coconut Kale và Green Machine chứa nguồn dinh dưỡng cân đối của một bữa ăn đầy đủ và sẽ làm dịu cơn đói của các bạn.

Thông tin dinh dưỡng cần phải được tính toán cho tất cả các loại smoothies và salads. Vui lòng xem trang sản phẩm để biết chi tiết về dinh dưỡng của sản phẩm chúng tôi.